Muassa Oy - Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä 

Nimi: Muassa Oy

Y-tunnus: 3215059-9

Osoite: Mikael Lybeckin katu 12 B 13

Postinumero: 00250

Postitoimipaikka: HELSINKI

Puhelinnumero: +358 44 080 8855

Sähköpostiosoite: info@muassa.fi

Yhteyshenkilö

Yritys: Muassa Oy

Nimi: Leena Raudaskoski

Osoite: Mikael Lybeckin katu 12 B 13

Postinumero: 00250

Postitoimipaikka: HELSINKI

Puhelinnumero: +358 44 080 8855

Sähköpostiosoite: info@muassa.fi

Rekisterin käyttötarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu Muassan oikeutettuun etuun, lakisääteiseen velvoitteeseen, sopimukseen, tai muuhun edellä mainituista perusteista johdettavissa olevaan asialliseen yhteyteen. 

Rekisterin käyttötarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu Muassan oikeutettuun etuun, lakisääteiseen velvoitteeseen, sopimukseen, tai muuhun edellä mainituista perusteista johdettavissa olevaan asialliseen yhteyteen. 

 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitoon, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen, analysointiin ja tilastointiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää Muassan suoramarkkinointiin (ml. uutiskirjeen tilaus). Tietoja voidaan käyttää myös Muassan liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

 

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yritysasiakkaista:  Yrityksen nimi ja Y-Tunnus, yhteyshenkilön perus- ja yhteystiedot kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, asiakashistoria, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, suoramarkkinointikiellot sekä mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.

Tietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen solmimisen yhteydessä tai muun asioinnin yhteydessä saaduista tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää sovellettavan lainsäädännön rajoissa myös yleisesti saatavilla olevista lähteistä kuten väestörekisteristä, luottotietorekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.